Elérheti-e célját az önkormányzati adósságrendezés?

2018. június 4.

Az Állami Számvevőszék az önkormányzati alrendszerben zajló folyamatok holisztikus elemzésével rá kívánja irányítani a jogalkotók figyelmét az Alaptörvényből és az adósságrendezési eljárásról szóló törvényből levezethető ellentmondásokra.

A rendszerszinten feltárt hibák, hiányosságok javítására megfogalmazott ajánlásoknál az Állami Számvevőszék a megfelelő időben történő beavatkozásra helyezte a hangsúlyt. Annak érdekében, hogy a mulasztások ne maradhassanak következmények nélkül, és az adósságrendezési eljárásban résztvevők tevékenysége kontroll nélkül, indokolt a törvényességi felügyelet célzottabbá tétele. Az Alaptörvényből levezethető közpénz védelem érvényesítése érdekében megfontolandó, hogy a gazdasági válsághelyzetbe került önkormányzatok adósságáért ne az állam vállaljon kizárólag felelősséget, hanem az egyéb résztvevők is viseljenek felelősségükkel arányos terhet. A hosszú távú megoldáshoz nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni a reorganizációra, a társulásában rejlő költségcsökkentési lehetőségek kihasználására, az önkormányzatok Alaptörvényben rögzített autonómiáját biztosító gazdasági függetlenségük megerősítése érdekében.

Az elkészült elemzés elérhető az Állami Számvevőszék internetes oldalán: >>>

Forrás: asz.hu