Új kiadvány a DHKFA gondozásában

2019. május 14.

Megjelent “A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017)”, valamint “Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus listája (1957-1990)” című kiadvány.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztésért Alapítvány megjelentette “A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017)”, valamint “Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus listája (1957-1990)” című kiadványt. A jelen kiadvány azon sorozat része, amelynek megindításáról a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma 2018-ban döntött, és amely sorozat egyes köteteinek megjelenéséről az olvasó már honlapunkról értesülhetett.

A kötet első felét alkotó, A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017) című rész az önkormányzati közigazgatással foglalkozó kurrens monográfiák, folyóiratcikkek, tanulmányok, recenziós tanulmányok jegyzékét tárja fel. Azonban az anyag nem csupán műfajok szerinti  bibliográfiai adatgyűjtés, hanem – ahol erre lehetőség volt - tartalmazza az egyes források tartalmi összefoglalását (annotációját). Annotálás esetén az autopszia elve (nyomtatott példány kézbevétele/elektronikus példány megtekintése útján történő tanulmányozása, és tartalmisága elsődleges forrás alapján történő feldolgozása) került alkalmazásra. A kurrens bibliográfia a hazai szerzők munkásságát vizsgálja (ideértve azt az esetet azonban, mikor akár önállóan, akár külföldi szerzőkkel idegen nyelven publikáltak együtt, de a külföldi szerzők nemzetközi publikációi nem részei ezen anyagnak).  A rész összeállítója Dr. Koi Gyula PhD., közigazgatási jogász, jogi bibliográfus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetének tudományos főmunkatársa; az MTA TK Jogtudományi Intézete Közigazgatási Jogi Kutatócsoportjában a Nemzeti Jogi Bibliográfia (1867-1950) projektum munkatársa. Az összeállítás módszertana, részletkérdései a kötetben olvashatóak. Ez a rész tíz esztendő 400-nál több publikációját tárja az érdeklődők elé.

A kiadvány második része az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus listája (1957-1990), melyet Prof. em. Dr. Verebélyi Imre DSc., az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem közigazgatási jogi emeritus professora, az alapítvány kuratóriumának elnöke válogatott.  Az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok Európai Chartája előtt és bevezetése után született döntéseinek (határozatainak és véleményeinek) jegyzéke témakatalógus formájában, illetve a tematikus lista és a kronologikus lista általi rendben is olvashatóak. A gyűjtemény egy közel 35 éves ciklus több mint 400 európa tanácsi önkormányzati tárgyú döntés listáját adja közre. A magyar nyelvre fordított dokumentumok angol nyelvű címleírása megtekinthető a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány honlapján (www.dhkfa.hu).  A kiadvány összességében mintegy 800 tétel feltárásával járul hozzá a helyi önkormányzatiság eszméjének jobb megismertetéséhez.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztésért Alapítvány