Sikeresen lezajlott a Perspectives of Local Governments in CEE - Practice and Innovations nemzetközi konferencia

2019. március 12.

2019. március 5-6-án rendezték meg a Perspectives of Local Governments in Central-Eastern Europe – Practice and Innovationscímű nemzetközi konferenciát az Aquaworld Resort Budapestben.

A Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (továbbiakban: ÖFFK II.) KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú kiemelt projektjének keretében ez a rendezvény volt az eddigi legnagyobb szabású: közel 60 előadó és több mint 250 vendég vett részt a két napos eseményen. A konferencia védnöke Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. A szervezést segítette a projekt Szakmai Tanácsadó Testülete, melynek elnöke Dr. Zongor Gábor úr, tagjai a központi és helyi igazgatás vezetői és szakértői, emellett az Akadémiai közeg képviselői voltak. A Szakmai Tanácsadó Testület munkájában az ÖFFK II. projekt szakmai megvalósításáért felelős Önkormányzati Koordinációs Iroda dolgozói, valamint a Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztályának delegált tagjai vettek részt.

A konferenciát Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitotta meg, aki kihangsúlyozta a V4 országok közötti együttműködés fontosságát, hiszen - dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár beszédét követően - a délelőtti plenáris rész előadói ezen országokból érkeztek. Csehország képviseletében Jaroslav Klusák, energetikai gazdálkodási vezető, Lengyelország képviseletében Hubert Guz, a krakkói Malopolska Réfió Marsall Hivatal európai alapokkal foglalkozó tanácsának vezetője, Szlovákiából Daniel Klimovsky, a pozsonyi Comenius Egyetem Politikatudományi Intézetének egyetemi docense, Románia képviseletében Csák László a csíkszeredai Planificatio Kft. vezetője tartott előadást. Magyarországot pedig Dr. Bekényi József, a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztály főosztályvezetője képviselte.

A délután folyamán öt szekcióteremben folytatódtak az előadások, a szekciók témakörei kapcsolódtak az ÖFFK II. projekt fókuszában lévő kutatási területekhez: fenntarthatóság, együttműködés és innováció; társadalmi kihívások kezelése; önkormányzatok a digitális térben; lokális versenyképesség; valamint szolgáltató szemlélet a közszféra működésében. Szekciónként 5-8 előadás hangzott el. A szekciómunka eredményeiről a konferencia második napjának délelőttjén számoltak be a szekcióelnökök. Emellett két előadás hangzott el a következő Európai Uniós fejlesztési ciklus tervezéséről is.

További információ:

http://bm-oki.hu/News/NewsDetails?newsID=1047