Hírek

Ülést tartott a kuratórium

2020.10.20.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma 2020. július hónapban Balatonakarattyán tartotta ülését, amelynek keretében egyeztetett az Alapítvány és a Belügyminisztérium között megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás felhasználásáról.

2020. szeptemberében a kuratóriumi tagok - egészségük védelme érdekében - a szavazataikat elektronikus úton küldték el. A kuratórium határozatával elfogadta a belügyminisztériumi támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi - szakmai beszámolót.

Megjelent Kecső Gábor - Tombor Csaba: A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi kitekintéssel - különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók arányosságára című könyv

2020.10.18.

A kutatás során Kecső Gábor szerzőtársával, Tombor Csabával arra vállalkozott, hogy a kapcsolódó felsőbírósági gyakorlat elemzésén keresztül feldolgozza a helyi adók magyar rendszerének néhány fogós kérdését a kiemelkedő jelentőséggel bíró kúriai határozatok elemzése útján. A szerzők külföldre (a „visegrádi” államokra, valamint a német és az angol szabályozásra) is kitekintettek.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

A kiadvány elektronikus változata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet kiadásában a Tudásportálon jelent meg (https://tudasportal.uni-nke.hu).

Tovább

Szente Zoltán: Az Európai Önkormányzati Charta értelmezése az Európa Tanács gyakorlatában

2020.10.13.

A tanulmány az önkormányzatiság európai standardjait tartalmazó nemzetközi egyezmény érvényesülésének tagállami monitoringja során felmerült értelmezési kérdéseket, problémákat mutatja be elsősorban az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által működtetett monitoring mechanizmus alapján, a Független Szakértői Bizottság gyakorlatán keresztül.

A szerző egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékén, valamint tudományos tanácsadó a Jogtudományi Intézetben.

A tanulmány megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Megjelent Budai Balázs Benjámin – Agg János – Módos Mátyás – Juhász Zsolt: Okos hivatalszervezési megoldások című könyve

2020.10.05.

Az információk automatizált hasznosításának hívószava a kormányzatban az okos kormányzás, míg az önkormányzásban az okos önkormányzás, vagy köznapi nevén smart city. A smart city mai interpretálásában olyan integrált és gazdaságilag fenntartható településfejlesztés, ahol a hagyományos fejlesztési elemek mellett az infokommunikációs megoldások és az aktív közösségi részvétel dominál úgy, hogy e fejlesztések során a fenntartható fejlődés (takarékos erőforrás-gazdálkodás), a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása mellett érvényesüljön, egy magas(abb) életminőséget célozva. Az okos városok tartalmának és elvárás-halmazának kutatása nem új keletű, azonban a városvezetés szervezetrendszerének „smart”-osítása hazánkban kiaknázatlan kutatási terület. Azaz nem csupán a város külső kapcsolódásait, infrastruktúráját kell kutatni és fejleszteni, hanem annak központi elemét, a városvezetés, városirányítás önkormányzati feladat-ellátásának infrastruktúráját. Ezt célozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Önkormányzati Kutatóintézetében KÖFOP-2.1.2-VEKOP-16-2016-00001 projektszámon futó „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt 6. alprojektje. Ennek egyik alprogramja a „Feladatrendszerek és közszolgáltatások alprogram”, mely 2017 ősze és 2018 ősze között vizsgálta egyrészt az önként vállalt önkormányzati feladattípusokat, azok vállalási jellemzőit, tartalmát és feltételrendszerét, másrészt e-önkormányzati eszközök néhány kiemelt alkalmazási területét. Tette ezt azzal a céllal, hogy az okos városok eddig tárgyalt tartalmát bővítse, kifejezetten az okos hivatali működés érdekében. Jelen kötet e kutatások gyakorlat-orientált eredményeinek gyűjteménye.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Szlovákiában járt az alapítvány küldöttsége

2020.10.01.

A szlovákiai utazásra 2020. augusztus 17-19. között, a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány szervezésében magyarok lakta településekre került sor, 9 fő részvételével. Az útról készült feljegyzés és fényképek az alábbiakban olvashatók...

Tovább

Párizsban tárgyalt Dr. Balázs István kuratóriumi tag

2019.12.13.

Prof. Dr. Balázs István 2019. december 2-án megbeszélést folytatott Párizsban az OECD Kormányzati Igazgatóság helyettes vezetőjével, Bertók Jánossal, valamint Lonti Zsuzsa főmunkatárssal a „Kormányzati Körkép 2019” főbb megállapításairól, illetve azok magyarországi terjesztéséről, illetve abban a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány lehetséges szerepvállalásáról.

Tovább

Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években

2019.10.13.

Megjelent a Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években című tanulmánykötet.

A kiadvány célja, hogy a "2010 utáni kormányváltás óta eltelt időszak községi közpolitikai, közigazgatási jelenségeinek és történéseinek legfontosabb elemeit ismertesse, értékelje. Ezért is kapta a tanulmánykötet a „Kényszerpályák és lehetőségek – A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban” összefoglaló címet.

Tovább

Dr. Koi Gyula: Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív ismertetése

2019.09.30.

Megjelent a Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív ismertetése című munka.

Az írás célja, hogy a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány által lefordíttatott angol és francia nyelvű, a helyi közigazgatás átalakítását érintő írásokat közelebb hozza az annotálás, azaz az összefoglaló révén.

Tovább

dr. Árva Zsuzsanna: Utak és kitérők

2019.09.29.

Szemelvények a szabálysértési jog hazai kodifikációja köréből.

A tanulmány a szabálysértési jog rendszerváltás óta eltelt három évtizedének legfontosabb szabályozási kérdéseit és útjait mutatja be, amelyek elvezettek egyrészt a közigazgatási büntetőbíráskodás, ha nem is teljes kivezetéséhez, de klasszikus értelemben történő megszűnéséhez, miközben a jogintézmény egyes elemei más típusú közigazgatási szankcióként élnek tovább és mentik át a közigazgatási büntetőjog intézményét az önkormányzati igazgatási szankciókba.

Tovább

Önkormányzatiság napjainkban: a kistelepülések útkeresése konferencia Budapesten

2019.09.24.

„Ha identitást és funkciót keresnek a kistelepülések, azt a helyi közösségszervezési feladatok vállalásában találhatják meg”- hangsúlyozta Smuk Péter dékán, az idén ötödik alkalommal megrendezett, Önkormányzatiság napjainkban című konferencián, ahol a Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években című tanulmánykötetet is bemutatták, amelynek megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány is támogatta.

Bővebb információ: http://töosz.hu/news/464/73/onkormanyzatisag-napjainkban-a-kistelepulesek-utkeresese/

Ülést tartott a kuratórium

2019.09.23.

2019. szeptember 23-án Alsómocsoládon ülésezett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma, amelynek keretében elfogadták az Alapítvány és a Belügyminisztérium között megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint döntöttek a 2019/2020. támogatási időszakra szóló támogatási kérelem benyújtásáról.

Az Osztrák Községszövetség 66. Kongresszusán járt az alapítvány küldöttsége

2019.07.08.

2019. június 26-28 között került sor Grazban az Osztrák Községszövetség 66. Kongresszusára, amelyen részt vett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány delegációja. Az útról készült feljegyzés és fényképek az alábbiakban olvashatók...

Tovább

Új kiadvány a DHKFA gondozásában

2019.05.14.

Megjelent “A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017)”, valamint “Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus listája (1957-1990)” című kiadvány.

A kiadvány letölthető a honlapról.

Tovább

I. Osztrák-Magyar Testvértelepülési Konferencia elhalasztva

2019.04.30.

Ezúton értesítjük érdeklődő vendégeinket, előadóinkat, hogy a 2019. május 9-re tervezett I. Osztrák-Magyar Testvértelepülési és Együttműködési Konferenciát az 1990. évi magyar rendszerváltoztató országgyűlési választások 30. évfordulójára 2020. április 22-23-ra halasztjuk, a helyszín változatlan. Tisztelettel kérjük, hogy az új időpontot vezesse be már most naptárába!

Rendezvényünk 2020 tavaszán még időszerűbb lesz, mert akkor ünnepeljük a magyar önkormányzatiság létrejöttének 30. évfordulóját. Ezért széleskörű részvétellel jövőre kétnapos szakmai konferenciát tervezünk a Győri Városházán.

Tovább

Megjelent a Comitatus Önkormányzati Szemle Repertórium a kezdetektől máig (1991-2018) címmel

2019.04.12.

A Comitatus Önkormányzati Szemle nem „csupán” tudományos folyóirat, hanem egy több mint negyedszázada működő szellemi műhely is. A Comitatus Önkormányzati szemlét a folyóirat nevét viselő Comitatus Társadalomkutató Egyesület alapította, és az első számot 1991 júliusában a Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Irodája adta ki. A folyóirat kezdetektől vállaltan a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) a folyóirata volt, egészen 2012 év végéig. A folyóirat alapító szerkesztőbizottsági elnöke: Zongor Gábor, felelős kiadó és szerkesztő:Agg Zoltán, alapító szerkesztők: Oláh Miklós és Hudi József. Alapító szerkesztőbizottsági tagok prof Mandel Miklós, prof Nemes Nagy József, prof Pálné Kovács Ilona (2013-tól az MTA levelező tagja) és ide sorolható a fél évvel később csatlakozó prof Szilágyi István. 2013-tól a lap már nem a területi önkormányzati szövetség, hanem a Comitatus Társadalomkutató Egyesület tudományos folyóirata. Így ma Magyarországon a Comitatus az egyetlen, közhatalmi szervezetektől és önkormányzati szövetségektől független, vidéken szerkesztett országos önkormányzati szaklap. A több mint negyedszázad alatt 225 lapszám jelent meg és a szakmai-tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott, az önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára is. Szerzőink között egyetemi oktatók, tudományosan minősített kutatók is szerepelnek. A több mint negyedszázad alatt 225 lapszám jelent meg és a szakmai-tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott, az önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára is. Szerzőink között egyetemi oktatók, tudományosan minősített kutatók is szerepelnek. A lap a megyei indíttatása mellett mindig is felvállalta az országos önkormányzati ügyek megvitatását, a területi együttműködések, a regionalizmus, a térségfejlesztés és térségi kapcsolatok ügyét. A Comitatus kezdetben havonta (évi egy-két összevont számmal), majd 2012-ben kéthavonta, míg az utóbbi években félévente-negyedévente, összevont és különszámok formájában jelent meg, figyelemmel a rendelkezésre álló, egyre szűkülő anyagi forrásokra. 2017-ben sikerült négy alkalommal megjelenni, hála a támogatóknak. A folyóirat nyomtatott formában eljut az egyetemekre, könyvtárakba, a folyóiratot támogató önkormányzatokhoz. Az utóbbi számok fellelhetők az interneten az mrtt.hu honlapon.

Tovább

Az Ausztriai önkormányzati rendszer alapvonalai és jó gyakorlatai

2019.04.01.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kiadásában megjelent könyv PDF formátumban.

Tovább

Sikeresen lezajlott a Perspectives of Local Governments in CEE - Practice and Innovations nemzetközi konferencia

2019.03.12.

2019. március 5-6-án rendezték meg a Perspectives of Local Governments in Central-Eastern Europe – Practice and Innovationscímű nemzetközi konferenciát az Aquaworld Resort Budapestben.

Tovább

Gérard Marcou, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoport alapítójának szellemi örökségéről

2019.02.23.

Korábban már hírt adtunk a helyi önkormányzatiság kutatásának nemzetközileg kiemelkedő 2016-ban elhunyt kutatója és professzora, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoportjának (GRALE) alapítója Gérard Marcou professzor tiszteletére megjelent több, mint ezer oldalas tanulmánykötetről, melynek megjelentetésében Alapítványunk is részt vett.

Tovább

Ülést tartott a kuratórium

2019.02.04.

2019. február 4-én ülésezett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma, amelynek keretében elfogadták a 2019. évi I. féléves munkatervet. Az ülésen többek között döntöttek egy osztrák-magyar (burgenlandi) testvérvárosok tárgykörű konferencia szervezéséről, amelyre várhatóan 2019. áprilisában kerül sor Győrben.

Osztrák tanulmányúton járt az alapítvány küldöttsége

2018.06.20.

2018. május 14 és 16 között a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány önkormányzati szakemberekből, polgármesterekből, jegyzőkből álló küldöttsége háromnapos tanulmányúton járt Ausztriában az osztrák községi rendszer és önkormányzati tapasztalatok megismerése érdekében. Az alábbiakban az ez alaklommal folytatott megbeszéléseken elhangzottak lényegét igyekszünk összefoglalni.

Tovább

The delegation of the Foundation on an Austrian study-trip

The delegation of the Foundation for the Development of Democratic Local Public Administration, consisting of local government experts, mayors, notaries participated at a three-day study-trip to Austria to study the Austrian communal and local government system. In what follows, we give a summary of what was said during the meetings.

More

Nem ért egyet Nógrád megye nevének megváltoztatásával az önkormányzat

2018.06.15.

A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy Nógrád neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot - véleményezési jogukkal élve - csütörtökön hozták meg, és döntésükről tájékoztatják a Miniszterelnökséget.

Tovább

Az ÁSZ benyújtotta beszámolóját az Országgyűlésnek

2018.06.14.

Tavaly az ÁSZ 251 jelentést hozott nyilvánosságra, amelyek 874 ellenőrzött szervezetet érintettek, azaz minden munkanapra jutott egy számvevőszéki jelentés. Egyebek között ez is kiderül az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2017-es tevékenységéről és működéséről szóló országgyűlési beszámolójából, amelyet Domokos László elnök csütörtökön az Országházban adott át Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.

Tovább

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program pályázati felhívása

2018.06.08.

Megjelent a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2018.évi pályázati kiírása. A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. A címmel járó díj mellett – olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lehet.

Tovább

A MÁK informatikai rendszerét 30 milliárd forintból fejlesztik

2018.06.06.

Három nagy projekt keretében 30 milliárd forint forrásból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben - mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke a 21. század családtámogatása és nyugdíja elnevezésű projekt nyitó rendezvényén Budapesten kedden.

Tovább

Megalakult a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

2018.06.05.

Nemrégiben létrejött a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, amely hiánypótló jelleggel a hazai közigazgatási jog és azon belül is a közigazgatási eljárási jog kutatását, a vonatkozó jogalkalmazás segítését és fejlesztését tekinti alapvető céljának.

Tovább

Elérheti-e célját az önkormányzati adósságrendezés?

2018.06.04.

Az Állami Számvevőszék az önkormányzati alrendszerben zajló folyamatok holisztikus elemzésével rá kívánja irányítani a jogalkotók figyelmét az Alaptörvényből és az adósságrendezési eljárásról szóló törvényből levezethető ellentmondásokra.

Tovább

Rekordösszegből gazdálkodhatnak idén a szlovák önkormányzatok

2018.06.03.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) becslése szerint akár 125 millió euróval több folyhat be az önkormányzatok kasszájába. A kormánykoalíció januártól a polgármesterek fizetését is emelné és lelépőt is adna a távozó polgármestereknek.

Tovább

Az Osztrák Községszövetség főtitkárának köszöntője

2018.06.01.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztésért Alapítvány (DHKFA) „A falvak helyzete Ausztriában és Magyarországon” című május 31-én, Bögötén tartott konferenciáját videó-üzenetben köszöntötte Walter Leiss, az Osztrák Községszövetség főtitkára.

Tovább

A kormány fontosnak tartja a stabil önkormányzatokat

2018.05.30.

Pogácsás Tibor erről azután beszélt sajtótájékoztatón, hogy Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke és Cser-Palkovics András (Fidesz), Székesfehérvár polgármestere, az MJVSZ társelnöke társaságában szakmai egyeztetésen vett részt Pintér Sándor belügyminiszterrel, miniszterelnök-helyettessel a megyei jogú városok működését érintő kérdésekről.

Tovább

Ismét lehet pályázni a NOE Családbarát önkormányzat díjára

2018.05.29.

Idén ismét lehet pályázni a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Családbarát önkormányzat díjára - közölte a szervezet az MTI-vel. A NOE az elismeréseket 2006. óta olyan helyhatóságoknak adományozza, amelyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos közösségeket erősítik, könnyebbé téve ezzel a gyermeknevelést a hétköznapokban.

Tovább

Meghívó “Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai” című konferenciára

2018.05.25.

Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai című konferenciára 2018. június 8-én, pénteken kerül sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Oktatási Központban. A konferencia ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Tovább

Szorosabb együttműködésre készül a kormány és a főváros

2018.05.22.

A főváros és a kormány közötti szorosabb együttműködési szándékot jelentett be a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a főpolgármester pénteken Budapesten, közösen tartott sajtótájékoztatójukon.

Tovább

Áder: a városoké a kulcsszerep a klímavédelemben

2018.05.14.

A klímavédelemben a kulcsszerep a városokra hárul - jelentette ki Áder János köztársasági elnök hétfőn, miután hivatalában fogadta Tarlós István főpolgármestert és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) tagjait.

Tovább

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2018.05.12.

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Tovább

Előadás a városi zöldterületek fenntartható kezeléséről

2018.05.07.

A Francia Nagykövetség Tudományos és Egyetemi Együttműködési Osztálya és a Budapesti Francia Intézet szervezésében "A városi zöldterületek fenntartható kezelése" címmel kerül sor június 4-én Daniel Boulens, Lyon város zöldterületek fejlesztéséért felelős igazgatója előadására.

Tovább

Európai Örökség címre való pályázati lehetőség a Kulturális Örökség Európai Évében

2018.05.02.

Az Európai Bizottság 2018-ra ismét meghirdeti az Európai Örökség címre vonatkozó pályázatát, melyre a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter terjesztheti fel a 2018-as, előzetes nemzeti szintű pályáztatás során kiválasztott hazai helyszíneket. A helyszínek kiválasztása érdekében a Miniszterelnökség pályázatot ír ki.

Tovább

Önkormányzati műhelymunka norvég tapasztalatok alapján

2018.04.27.

Április 19-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által fenntartott Önkormányzati Koordinációs és Információs Központban dolgozott együtt Balástya, Bácsalmás, Lőrinci, Nádudvar és Réde településvezetése a jobb helyi szintű esélyegyenlőség érdekében, közös norvég tanulmányút során szerzett tapasztalatok alapján.

Tovább

Pályázati Felhívás – Hild János-díj 2018 elnyerésére

2018.04.25.

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított Hild János-díjra a települési önkormányzatok 2018. május 31-i határidővel nyújthatják be a pályázatokat. A MUT 2018-ban 36. alkalommal adományoz települési Hild-díjat a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

Tovább

Első európai fórum a városközpontokról

2018.04.23.

2018. június 7-8-án rendezik meg Metzben, Európa szívében 13. alkalommal a Városközpontok Fórumát (Assises du Centre-Ville), ami az első a rendezvény-sorozatban Európában.

Tovább

Idén 25. alkalommal hirdették meg a Virágos Magyarország versenyt

2018.04.19.

Május végéig jelentkezhetnek a települések önkormányzatai az idén 25. alkalommal meghirdetett Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre, amely az ország egyik legnagyobb társadalmi megmozdulása - mondta Guller Zoltán, a versenyt lebonyolító Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Tovább

Önkormányzatok az egyenlőbb esélyekért

2018.04.08.

Huszonkét önkormányzat polgármestere, jegyzője vett részt azon a nemek közötti egyenlőbb esélyekre fókuszáló képzésen, amely az esélyegyenlőség számos aspektusát érintette. A háromszor kétnapos programról kiadvány is készült, ami végigvezeti az olvasót a képzési programon és érdekes interjúkat közöl a résztvevőkkel.

Tovább

Balatoni hajózás: újabb haladék az önkormányzatoknak

2018.04.03.

Újabb haladékot kapnak 2019 január 31-ig a Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos helyi önkormányzatok a tőkeemelési kötelezettségük teljesítésére, ami idén március végén járt volna le - közölte az MTI megkeresésére Kollár József a cég vezérigazgatója.

Tovább

Kihívás lehet hazánknak a német önkormányzatok által kitiltott autók beáramlása

2018.03.29.

A magyar autópiac jövőjét is érintheti a lipcsei szövetségi bíróság döntése, amely szerint a német önkormányzatok kitilthatják az utakról a legszennyezőbb, elsősorban dízelmotoros autókat - hívta fel a figyelmet a Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉMOSZ).

Tovább

EU-s támogatás településeknek ingyenes wifi-hotspotokra

2018.03.24.

Az európai települések az Európai Bizottság által elindított WiFi4EU portálon regisztrálhatják adataikat, ha uniós támogatással ingyenes wifi-hotspotokat (vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokat) szeretnének létesíteni közterületeiken. A regisztrált települések a továbbiakban pályázati felhívások keretében ingyenes WiFi4EU-hotspotok kiépítésére fordítható uniós finanszírozást pályázhatnak meg. Az EU 2020-ig összesen 120 millió eurót nyújt mintegy 8000 településnek.

Tovább

Fogyatékossággal élők próbálhatják ki álommunkájukat országszerte

2018.03.19.

Fogyatékossággal élők próbálhatják ki álommunkájukat a Salva Vita Alapítvány Neked munka, nekem álom! című programsorozatában március 19-étől több napon át az egész országban - közölték a szervezők Budapesten, sajtótájékoztatón. A programba állami és önkormányzati tulajdonban lévő foglalkoztatók is bekapcsolódtak.

Tovább

Testvértelepülési kapcsolatok felmérése

2018.03.13.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) egy naprakész, informatív honlap kialakításával szeretné segíteni a magyarországi települések és megyék testvérkapcsolatainak áttekintését és további építését. A tervezett honlap adatai mindenki számára online elérhetők éa hasznosíthatók lesznek. Kérjük, a következő kérdőív kitöltésével járuljon hozzá projektünk sikerességéhez, hogy minél szélesebb körű, teljesebb adatbázist készíthessünk.

Tovább

Okos falu, okos önkormányzat

2018.03.09.

Nyilvános wifi eléréssel és kamerarendszer kiépítésével csatlakozott Ceglédbercel az okos falu programhoz. Az informatikai és telekommunikációs fejlesztés kiváló lehetőség a közbiztonság javítására, és a helyi vállalkozók népszerűsítésére is. Ceglédbercelnek saját, ingyenesen letölthető applikációja lett, ahol a helyi hírektől kezdve a kulturális programokon át az orvosi ügyeletig sok hasznos információt található meg.

Tovább

Átadták az idei Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjakat

2018.03.06.

A Falufejlesztési Társaság 2018. március 2-án tizedik alkalommal adta át a Kemény Bertalan tiszteletére, emlékének megőrzésére 2008-ban alapított Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjakat és Emléklapokat.

Tovább

Önkormányzatok a klímaváltozás hatásainak kezeléséért

2018.03.03.

Kutatások szerint a klímaváltozás szempontjából hazánk Európa egyik legsérülékenyebb országai közé tartozik. A rendelkezésre álló információ kevés vagy hiányos, a hazai önkormányzatok és döntéshozóik nincsenek kellőképpen informálva a klímaváltozás településüket, vagy akár hétköznapjaikat érintő káros hatásairól. Nemrég sikeresen zárult az a háromszor kétnapos klímastartégiai képzéssorozat, amelyen a téma iránt elhivatott polgármesterek, alpolgármesterek és környezetvédelemmel foglalkozó önkormányzati szakemberek vettek részt.

Tovább

Pályázati felhívás a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére

2018.02.28.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ), valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös pályázati felhívása a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére.

Tovább

Marcou megemlékezés és emlékkötet

2018.01.24.

Kuratóriumunk tagja, Prof. Dr. Balázs István 2017. december 18-án Párizsban, a Sorbonne Egyetem Jogi Karán részt vett néhai Gérard Marcou professzor, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoportjának (GRALE) 2016-ban elhunyt vezetője tiszteletére és emlékére készült tanulmánykötet (Mélange Marcou) megjelenésére tartott ünnepélyen.

Tovább

Jó helyi önkormányzati hazai gyakorlatok gyűjtése és pályáztatása

2018.01.24.

A jó helyi önkormányzati hazai gyakorlatok gyűjtésének és pályáztatásának rendszerét megújító fejlesztési irányok felvázolása

  • Előzmények
  • A kutatás indokolása
  • A kutatás előzményei
  • A kutatás célja
  • A kutatás kiemelt területei
  • A kutatásban tervezett együttműködő partnerek
  • A kutatás várható eredményei
Tovább

Legjobb gyakorlatok a helyi önkormányzatokban

2018.01.24.

Európa Tanács, Strasbourg, 2015 április

A kiadvány az Európa Tanács Szakértői Központja a Helyi Önkormányzati Reformokért és az Európa Tanács szakértőinek - John Jackson, Cezary Trutkowski és Irfhan Mururajani - együttműködésével készült.

Tovább

3. Magyar nyelven a legjobb önkormányzati gyakorlatok terjesztését elősegítő tanulmány

2017.03.24.

Az Alapítvány kuratóriuma áttekintette a Best practice in local government (szerzők: John Jackson, Cezary Trutkowski, Irfhan Mururajani) című tanulmányt és intézkedett ennek magyar nyelvű fordítása elkészítéséről. Terveink szerint a hazai önkormányzatok számára jól hasznosítható Európa tanácsi anyag magyar nyelvű szövege, valamint ahhoz kapcsolódóan további információk rövidesen elérhetővé válnak a honlapunkon.

2. A DHKFA bemutatkozik az Önkormányzatban

2017.03.17.

A TÖOSZ folyóiratának, az Önkormányzatnak a 2017. évi első számában dr. Zongor Gábor, az DHKFA kuratóriumának tagja a kiadvány 40-41. oldalán olvasható írásban mutatta be Demokratikus Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítványt.

A Partnerek rovatban megjelent cikk összefoglalja az Alapítvány múltbeli tevékenységét, célkitűzésit és jelenlegi tevékenységének fő irányait.

Ezek körében, a TÖOSZ-szal történő együttműködés egyik lényeges területére utalva az írás megállapítja: „Az alapítvány nyitott a jó gyakorlatok ügyében 2008 óta folyamatosan működő rendszerhez való csatlakozásra és részvételre a program irányító bizottságában, … nyitott a közigazgatásban dolgozó gyakorlati szakemberek probléma felvetéseire, kezdeményezéseire és aktivitására.”

1. Tanulmányok angol nyelvű megjelentetése az ÚMK-ban

2017.03.10.

A DHFKA együttműködési megállapodást kötött a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetségével, melynek tárgya a Szövetség által kiadott Új Magyar Közigazgatás (ÚMK) című szakfolyóirat 2017. évi számaiban egy-egy írás angol nyelvű megjelentetése. Az ÚMK minden évben négy alkalommal jelenik meg: március, június, szeptember és december hónapokban. A Szövetség az ÚMK Tanulmányok rovatának kínálatát kívánja bővíteni, ezzel is hozzájárulva a magyar közigazgatással kapcsolatos publikációk, kutatások eredményeinek nemzetközi megismerhetőségéhez. A fordítások elkészítését az Alapítvány támogatja.