Hírek

Pályázati kiírás

2024.06.11.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet, az adatlap szerkeszthető.

A pályázati forrásból megvalósítható tevékenységek a helyi önkormányzatiság témakörében vagy a helyi közigazgatás fejlesztése érdekében:

 1. könyv kiadása,
 2. tanulmány írása,
 3. kisebb létszámú workshop, szakmai rendezvény megtartása.

A pályázati adatlap postára adásának és elektronikus úton való megküldésének (benyújtásának) határideje: 2024. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 15.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. október 1 – 2025. március 31.

Letölthető pályázati adatlap

Tovább

Megjelent a Comitatus Önkormányzati Szemle legújabb 2024. évi tavaszi száma

2024.06.11.

A kiadvány kiemelt figyelmet fordít a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság Közigazgatási Munkabizottsága a Nemzeti Közszolgálati Egyetem TKP2021-NKTA-51 számú „Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások” című projektjének támogatásával indított kutatásra, amelynek célja, hogy átfogó képet kapjunk a közös önkormányzati hivatalokat működtető települések köréről, az együttműködések tartósságáról, a hivatali munka tartalmáról, jellegéről, az atipikus megoldásokról, valamint a rendszer pozitív és negatív tapasztalatairól, továbbá a jó gyakorlatokról és megoldásokról, valamint a megújításra vonatkozó javaslatokról.

Tovább

Tanulmányok

2024.02.10.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány az elmúlt időszakban fokozott figyelmet fordított a helyi önkormányzatok gyakorlati működésének elősegítésére. Ettől a céltól vezérelve biztosított pénzügyi forrást a helyi önkormányzatiság vagy a helyi közigazgatás fejlesztése témakörében olyan pályázatok kiírására, melyek eredményeként tanulmányok, módszertani anyagok születtek. Ezeket a minél szélesebb körű felhasználhatóság érdekében közzétesszük ezen a felületen is.

Bízunk benne, hogy a témánként különválogatott tanulmányok egyaránt felkeltik az önkormányzati területen dolgozók és a közigazgatás iránt érdeklődők figyelmét, valamint hasznosulnak a helyi közigazgatásunk működésében.

Konferencia Visegrádon

2023.05.24.

Az európai uniós rendeletekkel kapcsolatos, aktuális jogalkalmazói kérdésekkel összefüggésben 2023. április 20-21. napján DSA-DMA – perspectives and possibilities címmel szervezett konferencia Visegrádon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Közép és Kelet-Európai Közigazgatástudományi Egyesület, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatásának segítségével valósult meg.

Tovább

Pályázati kiírás

2023.03.24.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet, az adatlap szerkeszthető.

A pályázati forrásból megvalósítható tevékenységek a helyi önkormányzatiság témakörében vagy a helyi közigazgatás fejlesztése érdekében:

 1. könyv kiadása,
 2. tanulmány írása,
 3. kisebb létszámú workshop, szakmai rendezvény megtartása.

A pályázati adatlap postára adásának és elektronikus úton való megküldésének (benyújtásának) határideje: 2023. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. június 1 – 2023. november 30.

Letölthető pályázati adatlap

Tovább

Az önkormányzatok tőkevonzó képessége

2022.12.21.

Szerzők: Kolin-Sabján Katalin és Kolin Péter

A tőkevonzás képessége egy település esetén nem csupán a befektetők településre csábítását jelenti, hanem a településben rejlő potenciált a fejlődésre, vagyis a gazdasági és társadalmi fejlődésre való képességet is magában foglalja, tekintve, hogy egy település tőkevonzó képessége szoros összefüggést mutat a település élhetőségével, gazdasági teljesítményével, versenyképességével, lakosai jólétével.

A kiadvány célja annak körbejárása elméleti síkon és gyakorlati példákkal, hogy az eltérő esélyű településeknek a gazdasági versenyben milyen lehetőségei vannak a gazdasági fejlődésre, a tőke vonzásra, és feltárja ennek egy eszközrendszerét, a településmarketinget. A települések földrajzi elhelyezkedése, természeti adottsága, belső erőforrása, ismertsége és az adott településvezetés képességén kívül még sok más tényező befolyásolja a feléjük irányuló befektetési kedvet. Ezeket feltérképezve vizsgálják a szerzők az önkormányzatok lehetőségeit.

Tovább

Sikeres konferencia Kecskeméten

2022.10.22.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, valamint a Közép és Kelet-Európai Közigazgatástudományi Egyesület szervezésében valósult meg Kecskeméten, 2022. április 28-29. napján az Országos Közigazgatástudományi Találkozó.

Tovább

Nyolc polgármester választás - töretlen bizalom
(1990-2020)

2021.12.23.

Írta és szerkesztette: Zongor Gábor

Az 1990-ben alapított Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA) 2020-ban kezdeményezte, hogy összegyűjti és közzéteszi mindazon polgármesterek életútját és visszaemlékezését, akik a rendszerváltozás óta folyamatosan, azaz harminc esztendeje vezetik folyamatosan a településüket.

A 97 érintett polgármester közül 42 juttatta el életútjának és/vagy visszatekintésének leírását a DHKFA alapítványhoz. Az írások 2020 nyarán keletkeztek, így a szövegbeli egyes időbeli utalásoknál ezt a tényt szükséges figyelembe venni. Mivel a három évtizedet átfogó időkorlátot nem léphettük át, így a könyv nem tartalmazza azokat a fejlesztéseket, eseményeket, amelyek 2020. szeptember 30-át követően történtek.

A kiadvány megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Megjelent a Comitatus 30 év/könyv című kiadvány

2021.12.17.

A Comitatus Önkormányzati Szemle első száma 1991. július 15-én jelent meg, mint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) lapja. A folyóirat 2007-ig a Veszprém Megyei Önkormányzat, 2011-ig a MÖOSZ és az OTP támogatásával jelent meg, majd 2012-től a periodika kiadója a Comitatus Társadalomkutató Egyesület. A három évtizede folyamatosan megjelenő folyóirat jubileuma alkalmából készült könyv is az egyesület gondozásában jelent meg.

A Comitatus Önkormányzati Szemle 30 éves jubileuma alkalmából felkérés alapján írtak visszaemlékezést, vagy tanulmányt a szerkesztőbizottság jelenlegi tagjai: Filepné Nagy Éva, Hudi József, Kaiser Tamás, Kalmár Zoltán, Lőrincz Katalin, Molnár Tamás, Oláh Miklós, Pálné Kovács Ilona, Soós Lőrinc, Szegvári Péter, Szilágyi István, Agg Zoltán főszerkesztő és Zongor Gábor szerkesztőbizottsági elnök, továbbá az alapító szerkesztőbizottsági tagok közül Gyenesei István és Rechnitzer János. Korábbi és jelenlegi szerkesztők: Csite András kistérségek, Veiland László idegenforgalom, Kőszegi Lajos globális gondolkodók, Fekete Károly területfejlesztés, társszerkesztők: Garaczi Imre és Leveleki Magdolna. Nívódíjasok: Csefkó Ferenc és Somlyódyné Pfeil Edit. Korábbi szerzők, támogatók: Alabán Péter, Dombi Gábor, Kuti Csaba és Szabó Lajos. Interjú készült a lap korábbi szerkesztőjével, Navracsics Tiborral.

A neves szerzők – köztük az MTA rendes tagja, professzorok, egyetemi oktatók, volt miniszterek, mai kutatók és közigazgatási gyakorló szakemberek – a Comitatusra jellemző sokszínűséggel tekintenek vissza a magyar önkormányzatiság, területpolitika, területfejlesztés elmúlt évtizedeinek történéseire, változásaira és kitekintést nyújtanak a jövőre vonatkozóan is. Ezúttal ugyanis arra kértük támogatóinkat és legaktívabb szerzőinket, hogy osszák meg gondolataikat az önkormányzatiságról, a közigazgatásról, a regionalizmusról, vagy akár a Balatonról, vagy bármiről, ami a Comitatus kapcsán gondolatot ébreszt bennük.

A folyóirat mottója: „Azokból a kövekből, melyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk...” az elmúlt 30 év alatt eltérő intenzitással és sikerrel érvényesült. Joggal állítható, hogy a Comitatus olyan „lépcső”, amelyen haladva átfogó és izgalmas képet kapunk nemcsak a magyar megyei önkormányzás múltjáról és jelenéről, hanem a területpolitika és a regionalizmus/regionalizáció változásairól, a területfejlesztés folyamatairól, valamint az európai fejleményekről is.

A Comitatus nem csupán egy tudományos folyóirat, hanem szellemi műhely is. Ennek következtében az elmúlt időszakban több szakkönyv került ki a műhelyhez tartozók közreműködésével. (Legutóbb éppen a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020 című kötet, a Comitatus Könyvek sorozat első kiadványa, ugyancsak a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával.)

Természetesen egy periodika jelentőségét, súlyát a benne megjelenő tanulmányok, írások adják, de talán azt is fontos ismételten rögzítenünk, hogy ma Magyarországon a Comitatus Önkormányzati Szemle az egyetlen közhatalmi szervezetektől független, vidéken szerkesztett, tudományos igényességű, országos közigazgatási és regionális politikai profilú folyóirat, a kevés független társadalomtudományi fórumok egyike.

A jubileumi könyvet Agg Zoltán főszerkesztő és Zongor Gábor szerkesztőbizottsági elnök szerkesztette. Az olvasószerkesztő Darida Zsuzsa, míg a tipográfia, címlapterv Csalagovits István munkája.

A könyv nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Ülést tartott a kuratórium

2021.08.27.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma 2021. augusztus 27-én Balatonakarattyán tartotta ülését, amelynek keretében pályázat kiírásáról határozott, megtárgyalta az alapítvány alapító okirat módosítását, alelnököt választott.

A kuratórium döntött a Nyolc polgármester választás, töretlen bizalom című elektronikus kiadvány elkészíttetéséről, amelynek célja, hogy megemlékezzen azokról a településvezetőkről, akik 1990-től polgármesterként folyamatosan, nyolc választáson keresztül elnyerték a választók bizalmát.

Megemlékezés helyi önkormányzati rendszerünk 30., valamint az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok Európai Chartája elfogadásának 35. évfordulójáról.

2020.12.23.

Mint ismeretes, ebben az évben ünnepelhettük a helyi önkormányzatiság európai értékrendjét rögzítő Charta megszületésének 35.,valamint a rendszerváltáshoz kötődő helyi önkormányzati rendszerünk létrejöttének 30. évfordulóját.

Alapítványunk szerette volna kellő módon megünnepelni mindkét évfordulót olyan szakmai rendezvényekkel, melyek a visszatekintés mellett egyben számvetést is készítettek volna a rendszer működésének eredményeiről, valamint körvonalazták volna a jövő kihívásait és az arra adható szakmai válaszokat.

A járványhelyzet azonban nem tette lehetővé ilyenek szervezését, ezért az alapítvány megpróbálta ezt olyan könyvek, kiadványok és külföldi anyagok fordításai megjelentetésével vagy azok támogatásával pótolni, melyek tartalmilag egybevágnak az említett célokkal. A megjelentetett művek a honlapunkon megtalálhatók és meggyőződésünk szerint hasznosak a helyi önkormányzati rendszerünk és a demokratikus helyi közigazgatás fejlesztése szempontjából.

Tovább

Megjelent a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020 című könyv

2020.12.08.

A Comitatus Társadalomkutató Egyesület gondozásában - a magyar önkormányzati rendszer 30 éves évfordulója alkalmából - megjelent a „Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020” című könyv (továbbiakban: Almanach).

Az Almanach bemutatja Veszprém megye területi és igazgatási beosztásának változásait, beleértve az új községgé, illetve várossá nyilvánításokat, a megye elhagyásokat, a kistérségi beosztásokat és a járási közigazgatási rendszert, továbbá a jegyzői kart.

Az Almanach fő részét képezi az az adattár, amely a településeket betűrendben mutatja be néhány jellemző adattal, így képet alkothatunk a település népességének, az épített lakások számának változásáról, az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alakulásáról, valamint a legutóbb publikált település-fejlettségi pontszámról, az adott település országos sorrendben elfoglalt helyéről. Az adattár tartalmazza a jelenlegi 217 Veszprém megyei település polgármesterének a nevét választásról választásra (az időközi választásokra is tekintettel).

Külön fejezet tartalmazza a Megyei Önkormányzat tisztségviselőit, a képviselőkkel együtt, ciklusonkénti bontásban.

A visszaemlékezések fejezetben olvashatók a kezdetektől polgármesteri tisztséget betöltők, valamint azoknak a jelenlegi, illetve volt polgármestereknek a visszaemlékezései, akik a településvezetői funkciójukkal egyidejűleg parlamenti képviselők is voltak.

A kötet „tanulmányok” fejezetében rövid összegző elemzések olvashatóak az elmúlt időszak önkormányzati választásainak (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019) települési (Oláh Miklós: Autonómia, ambíció, alkalmasság, avagy kik irányítják közügyeinket helyben?) és megyei (Agg Zoltán: A Veszprém megyei közgyűlés összetételének változása 1990-2019) eredményeiről, jellemzőiről és sajátosságairól, valamint a megye településeinek fejlettségéről (Soós Lőrinc: Helyzetkép a megye településhálózatáról), és gazdasági erősorrendjéről (Igari András: Veszprém megye településeinek gazdasági ereje). A tanulmányok sorát az Almanach szakmai lektora, Hudi József írása (Önkormányzatiság, államhatalom, globalizáció a változó időben) zárja.

A kötetet táblázatok és térkép mellékletek egészítik ki, segítve az adatok áttekinthetőségét. Az Almanach borító grafika és a belső illusztráció Zongor Roni munkája, míg a műszaki szerkesztő, a korábbi Comitatus könyvekhez hasonlóan, Csalagovits István. A kötet szerkesztője Zongor Gábor.

Az Almanach lehetőséget nyújt a társadalomkutatók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára, hogy akár a megye egészére, az egyes településekre, vagy a járásokra, kistérségekre fókuszálva tovább kutassanak a közelmúlt és a jelen önkormányzatiságában/önkormányzatiságáról. A könyvet ajánljuk más megyék számára is, hogy dolgozzák fel az önkormányzati rendszer elmúlt időszakának történéseit, jellemzőit.

A könyv nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

A Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban (1989–1994)

2020.11.26.

A rendszerváltozás 30. évfordulóján A Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban (1989–1994) című tanulmánykötet publikálása megtörtént, az elektronikus változat a Közszolgálati Tudásportálon érhető el.

A szerzők a szakmai tapasztalataikra, a vonatkozó irodalomra, a jogszabályokra és más dokumentumokra alapozva dolgozták fel a vizsgált időszak belügyi-igazgatási folyamatait, fejlesztési, működési kérdéseit, továbbá ezek hazai történeti, valamint nemzetközi összefüggéseit. A könyv vizsgálja a minisztériumi külső és belső igazgatás nagyobb alrendszereit. A szerzők bemutatják a közpolitikusokat és a közérdeket szolgáló szakmai tevékenységük főbb típusait.

A kormányzati közpolitikusok – a történelmi jelentőségű kihívások korszakában – biztosították a minisztériumi szakemberek stabilitását, jól felhasználták a köztisztviselők relatív önállóságában és szakmai (nem pártpolitikai) lojalitásában rejlő előnyöket. Az akkori ellenzék, illetve az ellenzéki szakértők – nem ritkán túlozva – a vizsgált időszak hiányosságait hangsúlyozták, és nem, vagy alig tettek említést azokról az előnyökről, amelyek három évtizeddel később jóval jelentősebbnek bizonyultak. A szerzők szakmai oldalról kívánták elősegíteni az értékelések egyensúlyát.

A szerzők reménye szerint a könyv hozzájárul az érdeklődők, a vonatkozó témakörökkel foglalkozó szakemberek, az oktatók és a hallgatók ismereteinek bővítéséhez.

Tovább

Megjelent Dr. Kiss László: Az önkormányzati rendeletalkotás jelene és jövője című könyve

2020.12.23.

A KÖFOP-2 1.2 - VEKOP – 15. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat – fejlesztés.” Kutatási Program keretében 2018-ban elkészült az „ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS, SZABÁLYOZÁS ÉS DEREGULÁCIÓ (Empirikus kutatások eredményeinek hasznosítása) című összeállítás, amely mintegy tíz szerzői ív terjedelemben kísérletet tett arra, hogy bemutassa a helyi önkormányzati rendeletalkotás környezetét, jogi hátterét, a helyi jogalkotásra vonatkozó felhatalmazások típusait, a rendeletalkotási eljárási rendjét, valamint (de lege ferenda igénnyel) a dereguláció lehetséges útjait, módozatait.

A jogi háttér felrajzolása az Alaptörvény tárgyat érintő rendelkezéseinek értékelésével kezdődött, folytatódott a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (Jat.) szabályainak „tükörkénti” bemutatásával, majd a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek a felidézésével. Nemkülönben fontos helyt kapott az „alapozó” fejezetek sorában a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) is, amely már konkrét rendelkezései kapcsán „közelített” rá a helyi jogszabályalkotás tárgyköreire.

E vizsgálat végzése során világosan kirajzolódott számos olyan problémaforrás, amelyek nyilvánvalóan és bizonyíthatóan terhelték és terhelik az önkormányzatok helyi jogszabályalkotási gyakorlatát, alkalmasint annak kifejezett akadályát is jelentették. Ezek sorában messze kiemelkedtek a felhatalmazások kapcsán előbukkanó dilemmák, éspedig több dimenzióban is. Ezek bemutatására azonban a hivatkozott 2018-as összefoglalóban nem kerülhetett sor, lévén, hogy arra annak a műnek sem a rendeltetése, sem pedig a terjedelme nem teremtett módot. Ezt a hiányt ez a mostani összeállítás hivatott pótolni, s teszi ezt úgy, hogy ezen kívül még más komponenseket is bevon az elemzései körébe. Az összefoglaló „kutatási zárójelentés” 22 fejezetben mintegy 500 önkormányzati rendelet-tárgyat elemez, egyiket szűkszavúbban, másikat bővebben. Gyakorlatilag a mai teljes hatályos helyi önkormányzati rendeletanyagot átfogja, elemzi és értékeli, s teszi ezt úgy, hogy mindegyik fejezet „bevezetőjeként” az adott fejezet legjellemzőbb ismérveit bemutatja azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet mind az elkerülendő, mind pedig a követendő tendenciákra.

A munka szerkezete jól áttekinthető, az egyes jogszabályokat ágazatonként vizsgálja. A rendeletalkotási gyakorlat áttekintése is egységes szerkezeti kereteket követ, azt következetesen viszi végig, így jól összehasonlíthatók az ágazatok közötti különbségek is, s jól nyilvánvalóvá válnak, hogy a helyi szabályozásban – gyakran a központi jogalkotás bizonytalansága miatt – milyen kihívások és pontatlanságok (gyakran súlyos törvénysértések) jelentek meg.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CCRE-CEMR) által végzett munka eredményeként megjelent kiadványok közül az alábbi háromra szeretné felhívni a figyelmet

2020.11.20.

1.) A COVID-19 hatása a helyi és regionális pénzügyekre

(COVID-19's impact on local and regional finances)

Tovább

2.) Hogyan keltik életre a helyi és regionális önkormányzati szövetségek a fenntartható fejlődési célokat (SDG)

(How local and regional government associations bring the SDGs to life)

Tovább

3.) Európa 2030 - a helyi vezetők felszólalnak

(Europe 2030 local leaders speak out)

Tovább

A kiadványok tartalmának aktualitása és fontossága miatt és attól a céltól vezérelve, hogy a magyar helyi önkormányzatok minél szélesebb körben megismerhessék a dokumentumokat, alapítványunk elkészíttette azok magyar nyelvre történő fordításait.

A honlapon történő publikáláshoz a hozzájárulást megkértük az Európai Települések és Régiók Tanácsa vezetésétől, amíg még ez nem érkezik meg, addig  az anyagoknak a honlapunkon történő közzétételére sem kerülhet egyelőre sor. 

Egyedi írásbeli kérelem igény alapján, zártkörű felhasználásra, az anyagok magyar nyelvű fordításait rendelkezésre bocsátjuk.

Az igényeket az alapítvány e-mail címére várjuk: imre.verebelyi@bm.gov.hu

Megjelent Dr. Koi Gyula összállítása: A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2018-2020)

2020.11.03.

Ez a munka az elmúlt tíz esztendőben megjelent szakirodalmak bibliográfiai adatainak közzétételével (lehetőség szerint annotáltva), valamint a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája előtt és bevezetése után született döntések (határozatok és vélemények) jegyzékének közzétételével indult meg. A bibliográfia a helyi önkormányzatiság jelentősebb válogatott hazai szakirodalmát tartalmazza annotált módon a 2018-2020. év vonatkozásában. Megtudhatjuk, hogy az adott témáról többek között milyen könyvek, cikkek, tanulmányok jelentek meg.

A bibliográfiát összeállította és annotálta: Dr. Koi Gyula PhD. tudományos munkatárs (ELKH TK Jogtudományi Intézet).

A kiadvány elektronikus formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Az EU éves regionális és helyi barométere

2020.10.27.

A barométer 2020. október 12-én közzétett, első kiadásának középpontjában a Covid19-világjárvány hatásai állnak. Az EU regionális és helyi önkormányzatai a frontvonalban küzdöttek, amikor az egészségügyi válság kezeléséről és az emberek biztonságának szavatolásáról volt szó. A jelentésből kiderül, miként játszanak kulcsszerepet a gazdaság helyreállításában is. Rámutatunk, hogy a válságnak milyen hatásai vannak közösségeink leginkább veszélyeztetett csoportjaira, és ismertetjük a szóban forgó témákkal kapcsolatos legfrissebb (a közzététel előtt kevesebb mint egy hónappal végzett) közvélemény-kutatások eredményeit.

Az EU éves regionális és helyi barométere az a beszéd, amelyben a Régiók Európai Bizottságának elnöke a következő év legsürgetőbb kihívásaival foglalkozik.

Tovább

Megjelent Kecső Gábor - Tombor Csaba: A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi kitekintéssel - különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók arányosságára című könyv

2020.10.18.

A kutatás során Kecső Gábor szerzőtársával, Tombor Csabával arra vállalkozott, hogy a kapcsolódó felsőbírósági gyakorlat elemzésén keresztül feldolgozza a helyi adók magyar rendszerének néhány fogós kérdését a kiemelkedő jelentőséggel bíró kúriai határozatok elemzése útján. A szerzők külföldre (a „visegrádi” államokra, valamint a német és az angol szabályozásra) is kitekintettek.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

A kiadvány elektronikus változata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet kiadásában a Tudásportálon jelent meg (https://tudasportal.uni-nke.hu).

Tovább

Szente Zoltán: Az Európai Önkormányzati Charta értelmezése az Európa Tanács gyakorlatában

2020.10.13.

A tanulmány az önkormányzatiság európai standardjait tartalmazó nemzetközi egyezmény érvényesülésének tagállami monitoringja során felmerült értelmezési kérdéseket, problémákat mutatja be elsősorban az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által működtetett monitoring mechanizmus alapján, a Független Szakértői Bizottság gyakorlatán keresztül.

A szerző egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékén, valamint tudományos tanácsadó a Jogtudományi Intézetben.

A tanulmány megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Megjelent Budai Balázs Benjámin – Agg János – Módos Mátyás – Juhász Zsolt: Okos hivatalszervezési megoldások című könyve

2020.10.05.

Az információk automatizált hasznosításának hívószava a kormányzatban az okos kormányzás, míg az önkormányzásban az okos önkormányzás, vagy köznapi nevén smart city. A smart city mai interpretálásában olyan integrált és gazdaságilag fenntartható településfejlesztés, ahol a hagyományos fejlesztési elemek mellett az infokommunikációs megoldások és az aktív közösségi részvétel dominál úgy, hogy e fejlesztések során a fenntartható fejlődés (takarékos erőforrás-gazdálkodás), a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása mellett érvényesüljön, egy magas(abb) életminőséget célozva. Az okos városok tartalmának és elvárás-halmazának kutatása nem új keletű, azonban a városvezetés szervezetrendszerének „smart”-osítása hazánkban kiaknázatlan kutatási terület. Azaz nem csupán a város külső kapcsolódásait, infrastruktúráját kell kutatni és fejleszteni, hanem annak központi elemét, a városvezetés, városirányítás önkormányzati feladat-ellátásának infrastruktúráját. Ezt célozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Önkormányzati Kutatóintézetében KÖFOP-2.1.2-VEKOP-16-2016-00001 projektszámon futó „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt 6. alprojektje. Ennek egyik alprogramja a „Feladatrendszerek és közszolgáltatások alprogram”, mely 2017 ősze és 2018 ősze között vizsgálta egyrészt az önként vállalt önkormányzati feladattípusokat, azok vállalási jellemzőit, tartalmát és feltételrendszerét, másrészt e-önkormányzati eszközök néhány kiemelt alkalmazási területét. Tette ezt azzal a céllal, hogy az okos városok eddig tárgyalt tartalmát bővítse, kifejezetten az okos hivatali működés érdekében. Jelen kötet e kutatások gyakorlat-orientált eredményeinek gyűjteménye.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Szlovákiában járt az alapítvány küldöttsége

2020.10.01.

A szlovákiai utazásra 2020. augusztus 17-19. között, a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány szervezésében magyarok lakta településekre került sor, 9 fő részvételével. Az útról készült feljegyzés és fényképek az alábbiakban olvashatók...

Tovább

Párizsban tárgyalt Dr. Balázs István kuratóriumi tag

2019.12.13.

Prof. Dr. Balázs István 2019. december 2-án megbeszélést folytatott Párizsban az OECD Kormányzati Igazgatóság helyettes vezetőjével, Bertók Jánossal, valamint Lonti Zsuzsa főmunkatárssal a „Kormányzati Körkép 2019” főbb megállapításairól, illetve azok magyarországi terjesztéséről, illetve abban a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány lehetséges szerepvállalásáról.

Tovább

Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években

2019.10.13.

Megjelent a Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években című tanulmánykötet.

A kiadvány célja, hogy a "2010 utáni kormányváltás óta eltelt időszak községi közpolitikai, közigazgatási jelenségeinek és történéseinek legfontosabb elemeit ismertesse, értékelje. Ezért is kapta a tanulmánykötet a „Kényszerpályák és lehetőségek – A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban” összefoglaló címet.

Tovább

Dr. Koi Gyula: Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív ismertetése

2019.09.30.

Megjelent a Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív ismertetése című munka.

Az írás célja, hogy a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány által lefordíttatott angol és francia nyelvű, a helyi közigazgatás átalakítását érintő írásokat közelebb hozza az annotálás, azaz az összefoglaló révén.

Tovább

dr. Árva Zsuzsanna: Utak és kitérők

2019.09.29.

Szemelvények a szabálysértési jog hazai kodifikációja köréből.

A tanulmány a szabálysértési jog rendszerváltás óta eltelt három évtizedének legfontosabb szabályozási kérdéseit és útjait mutatja be, amelyek elvezettek egyrészt a közigazgatási büntetőbíráskodás, ha nem is teljes kivezetéséhez, de klasszikus értelemben történő megszűnéséhez, miközben a jogintézmény egyes elemei más típusú közigazgatási szankcióként élnek tovább és mentik át a közigazgatási büntetőjog intézményét az önkormányzati igazgatási szankciókba.

Tovább

Önkormányzatiság napjainkban: a kistelepülések útkeresése konferencia Budapesten

2019.09.24.

„Ha identitást és funkciót keresnek a kistelepülések, azt a helyi közösségszervezési feladatok vállalásában találhatják meg”- hangsúlyozta Smuk Péter dékán, az idén ötödik alkalommal megrendezett, Önkormányzatiság napjainkban című konferencián, ahol a Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években című tanulmánykötetet is bemutatták, amelynek megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány is támogatta.

Bővebb információ: http://töosz.hu/news/464/73/onkormanyzatisag-napjainkban-a-kistelepulesek-utkeresese/

Ülést tartott a kuratórium

2019.09.23.

2019. szeptember 23-án Alsómocsoládon ülésezett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma, amelynek keretében elfogadták az Alapítvány és a Belügyminisztérium között megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint döntöttek a 2019/2020. támogatási időszakra szóló támogatási kérelem benyújtásáról.

Az Osztrák Községszövetség 66. Kongresszusán járt az alapítvány küldöttsége

2019.07.08.

2019. június 26-28 között került sor Grazban az Osztrák Községszövetség 66. Kongresszusára, amelyen részt vett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány delegációja. Az útról készült feljegyzés és fényképek az alábbiakban olvashatók...

Tovább

Új kiadvány a DHKFA gondozásában

2019.05.14.

Megjelent “A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017)”, valamint “Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus listája (1957-1990)” című kiadvány.

A kiadvány letölthető a honlapról.

Tovább

I. Osztrák-Magyar Testvértelepülési Konferencia elhalasztva

2019.04.30.

Ezúton értesítjük érdeklődő vendégeinket, előadóinkat, hogy a 2019. május 9-re tervezett I. Osztrák-Magyar Testvértelepülési és Együttműködési Konferenciát az 1990. évi magyar rendszerváltoztató országgyűlési választások 30. évfordulójára 2020. április 22-23-ra halasztjuk, a helyszín változatlan. Tisztelettel kérjük, hogy az új időpontot vezesse be már most naptárába!

Rendezvényünk 2020 tavaszán még időszerűbb lesz, mert akkor ünnepeljük a magyar önkormányzatiság létrejöttének 30. évfordulóját. Ezért széleskörű részvétellel jövőre kétnapos szakmai konferenciát tervezünk a Győri Városházán.

Tovább

Megjelent a Comitatus Önkormányzati Szemle Repertórium a kezdetektől máig (1991-2018) címmel

2019.04.12.

A Comitatus Önkormányzati Szemle nem „csupán” tudományos folyóirat, hanem egy több mint negyedszázada működő szellemi műhely is. A Comitatus Önkormányzati szemlét a folyóirat nevét viselő Comitatus Társadalomkutató Egyesület alapította, és az első számot 1991 júliusában a Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Irodája adta ki. A folyóirat kezdetektől vállaltan a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) a folyóirata volt, egészen 2012 év végéig. A folyóirat alapító szerkesztőbizottsági elnöke: Zongor Gábor, felelős kiadó és szerkesztő:Agg Zoltán, alapító szerkesztők: Oláh Miklós és Hudi József. Alapító szerkesztőbizottsági tagok prof Mandel Miklós, prof Nemes Nagy József, prof Pálné Kovács Ilona (2013-tól az MTA levelező tagja) és ide sorolható a fél évvel később csatlakozó prof Szilágyi István. 2013-tól a lap már nem a területi önkormányzati szövetség, hanem a Comitatus Társadalomkutató Egyesület tudományos folyóirata. Így ma Magyarországon a Comitatus az egyetlen, közhatalmi szervezetektől és önkormányzati szövetségektől független, vidéken szerkesztett országos önkormányzati szaklap. A több mint negyedszázad alatt 225 lapszám jelent meg és a szakmai-tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott, az önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára is. Szerzőink között egyetemi oktatók, tudományosan minősített kutatók is szerepelnek. A több mint negyedszázad alatt 225 lapszám jelent meg és a szakmai-tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott, az önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára is. Szerzőink között egyetemi oktatók, tudományosan minősített kutatók is szerepelnek. A lap a megyei indíttatása mellett mindig is felvállalta az országos önkormányzati ügyek megvitatását, a területi együttműködések, a regionalizmus, a térségfejlesztés és térségi kapcsolatok ügyét. A Comitatus kezdetben havonta (évi egy-két összevont számmal), majd 2012-ben kéthavonta, míg az utóbbi években félévente-negyedévente, összevont és különszámok formájában jelent meg, figyelemmel a rendelkezésre álló, egyre szűkülő anyagi forrásokra. 2017-ben sikerült négy alkalommal megjelenni, hála a támogatóknak. A folyóirat nyomtatott formában eljut az egyetemekre, könyvtárakba, a folyóiratot támogató önkormányzatokhoz. Az utóbbi számok fellelhetők az interneten az mrtt.hu honlapon.

Tovább

Az Ausztriai önkormányzati rendszer alapvonalai és jó gyakorlatai

2019.04.01.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kiadásában megjelent könyv PDF formátumban.

Tovább

Gérard Marcou, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoport alapítójának szellemi örökségéről

2019.02.23.

Korábban már hírt adtunk a helyi önkormányzatiság kutatásának nemzetközileg kiemelkedő 2016-ban elhunyt kutatója és professzora, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoportjának (GRALE) alapítója Gérard Marcou professzor tiszteletére megjelent több, mint ezer oldalas tanulmánykötetről, melynek megjelentetésében Alapítványunk is részt vett.

Tovább

Pályázati kiírás

2023.03.24.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet, az adatlap szerkeszthető.

A pályázati forrásból megvalósítható tevékenységek a helyi önkormányzatiság témakörében vagy a helyi közigazgatás fejlesztése érdekében:

 1. könyv kiadása,
 2. tanulmány írása,
 3. kisebb létszámú workshop, szakmai rendezvény megtartása.

A pályázati adatlap postára adásának és elektronikus úton való megküldésének (benyújtásának) határideje: 2023. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. június 1 – 2023. november 30.

Letölthető pályázati adatlap

Tovább

Pályázati kiírás

2022.05.09.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet természetes személyek részére a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, az adatlap szerkeszthető.

Megvalósítandó tevékenységek: tanulmány írása, módszertani anyag, kiadvány elkészítése. A megbízási díj mértéke a szerzői ívtől függ.

A pályázati adatlap benyújtásának határideje: 2022. június 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A tanulmány, módszertani anyag elkészítésének határideje: 2022. szeptember 5.

Letölthető pályázati adatlap

Tovább

Publikációs felhívás a Comitatus Önkormányzati Szemle 2022. évi „A területfejlesztési törvény 25 éve” c. tematikus lapszámába

2022.01.27.

Az írások műfaja lehet tudományos értekezés, tanulmány, esszé, véleménycikk és interjú egyaránt. A munkák témája a tágan értelmezett területfejlesztés és területpolitika Magyarországon. A tanulmányok maximális terjedelme 40 ezer leütés. A kéziratokat a csatolt szerzői útmutatóban írtak figyelembevételével comitatus91@gmail.com címre várjuk 2022. április 15-ig.

Tovább

Pályázati kiírás

2021.09.01.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet civil vagy nonprofit szervezetek, magánszemélyek részére a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. Az egyéni vállalkozó a pályázat kiírása szempontjából magánszemélynek minősül. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

Támogatható tevékenységek: könyvkiadás, tanulmányok írása, módszertani anyagok, kiadványok elkészítése, kisebb workshopok, kisebb létszámú szakmai rendezvény megtartása, külföldi konferencián, szakmai tanulmányúton való részvétel. Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 400.000 forint, alsó határa 100.000 forint.

 • A pályázat postára adásának határideje: 2021. október 15.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.
 • A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021. november 16 – 2022. március 31.
 • A pályázat végső teljesítési határidő: 2022. március 31.
 • A pályázat elszámolási határideje: 2022. április 30.

Pályázati adatlap

Tovább

Pályázati kiírás

2021.04.14.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet civil vagy nonprofit szervezetek, magánszemélyek részére a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. Az egyéni vállalkozó a pályázat kiírása szempontjából magánszemélynek minősül.

 • A pályázat postára adásának határideje: 2021. április 30.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 30.
 • A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021. május 31 – 2021. november 30.
 • A pályázat végső teljesítési határidő: 2021. november 30.
 • A pályázat elszámolási határideje: 2021. december 17.

Pályázati adatlap

Tovább

Ülést tartott a kuratórium

2020.10.20.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma 2020. július hónapban Balatonakarattyán tartotta ülését, amelynek keretében egyeztetett az Alapítvány és a Belügyminisztérium között megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás felhasználásáról.

2020. szeptemberében a kuratóriumi tagok - egészségük védelme érdekében - a szavazataikat elektronikus úton küldték el. A kuratórium határozatával elfogadta a belügyminisztériumi támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi - szakmai beszámolót.

Sikeresen lezajlott a Perspectives of Local Governments in CEE - Practice and Innovations nemzetközi konferencia

2019.03.12.

2019. március 5-6-án rendezték meg a Perspectives of Local Governments in Central-Eastern Europe – Practice and Innovationscímű nemzetközi konferenciát az Aquaworld Resort Budapestben.

Tovább

Ülést tartott a kuratórium

2019.02.04.

2019. február 4-én ülésezett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma, amelynek keretében elfogadták a 2019. évi I. féléves munkatervet. Az ülésen többek között döntöttek egy osztrák-magyar (burgenlandi) testvérvárosok tárgykörű konferencia szervezéséről, amelyre várhatóan 2019. áprilisában kerül sor Győrben.

Osztrák tanulmányúton járt az alapítvány küldöttsége

2018.06.20.

2018. május 14 és 16 között a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány önkormányzati szakemberekből, polgármesterekből, jegyzőkből álló küldöttsége háromnapos tanulmányúton járt Ausztriában az osztrák községi rendszer és önkormányzati tapasztalatok megismerése érdekében. Az alábbiakban az ez alaklommal folytatott megbeszéléseken elhangzottak lényegét igyekszünk összefoglalni.

Tovább

The delegation of the Foundation on an Austrian study-trip

The delegation of the Foundation for the Development of Democratic Local Public Administration, consisting of local government experts, mayors, notaries participated at a three-day study-trip to Austria to study the Austrian communal and local government system. In what follows, we give a summary of what was said during the meetings.

More

Nem ért egyet Nógrád megye nevének megváltoztatásával az önkormányzat

2018.06.15.

A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy Nógrád neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot - véleményezési jogukkal élve - csütörtökön hozták meg, és döntésükről tájékoztatják a Miniszterelnökséget.

Tovább

Az ÁSZ benyújtotta beszámolóját az Országgyűlésnek

2018.06.14.

Tavaly az ÁSZ 251 jelentést hozott nyilvánosságra, amelyek 874 ellenőrzött szervezetet érintettek, azaz minden munkanapra jutott egy számvevőszéki jelentés. Egyebek között ez is kiderül az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2017-es tevékenységéről és működéséről szóló országgyűlési beszámolójából, amelyet Domokos László elnök csütörtökön az Országházban adott át Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.

Tovább

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program pályázati felhívása

2018.06.08.

Megjelent a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2018.évi pályázati kiírása. A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. A címmel járó díj mellett – olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lehet.

Tovább

A MÁK informatikai rendszerét 30 milliárd forintból fejlesztik

2018.06.06.

Három nagy projekt keretében 30 milliárd forint forrásból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben - mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke a 21. század családtámogatása és nyugdíja elnevezésű projekt nyitó rendezvényén Budapesten kedden.

Tovább

Megalakult a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

2018.06.05.

Nemrégiben létrejött a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, amely hiánypótló jelleggel a hazai közigazgatási jog és azon belül is a közigazgatási eljárási jog kutatását, a vonatkozó jogalkalmazás segítését és fejlesztését tekinti alapvető céljának.

Tovább

Elérheti-e célját az önkormányzati adósságrendezés?

2018.06.04.

Az Állami Számvevőszék az önkormányzati alrendszerben zajló folyamatok holisztikus elemzésével rá kívánja irányítani a jogalkotók figyelmét az Alaptörvényből és az adósságrendezési eljárásról szóló törvényből levezethető ellentmondásokra.

Tovább

Rekordösszegből gazdálkodhatnak idén a szlovák önkormányzatok

2018.06.03.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) becslése szerint akár 125 millió euróval több folyhat be az önkormányzatok kasszájába. A kormánykoalíció januártól a polgármesterek fizetését is emelné és lelépőt is adna a távozó polgármestereknek.

Tovább

Az Osztrák Községszövetség főtitkárának köszöntője

2018.06.01.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztésért Alapítvány (DHKFA) „A falvak helyzete Ausztriában és Magyarországon” című május 31-én, Bögötén tartott konferenciáját videó-üzenetben köszöntötte Walter Leiss, az Osztrák Községszövetség főtitkára.

Tovább

A kormány fontosnak tartja a stabil önkormányzatokat

2018.05.30.

Pogácsás Tibor erről azután beszélt sajtótájékoztatón, hogy Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke és Cser-Palkovics András (Fidesz), Székesfehérvár polgármestere, az MJVSZ társelnöke társaságában szakmai egyeztetésen vett részt Pintér Sándor belügyminiszterrel, miniszterelnök-helyettessel a megyei jogú városok működését érintő kérdésekről.

Tovább

Ismét lehet pályázni a NOE Családbarát önkormányzat díjára

2018.05.29.

Idén ismét lehet pályázni a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Családbarát önkormányzat díjára - közölte a szervezet az MTI-vel. A NOE az elismeréseket 2006. óta olyan helyhatóságoknak adományozza, amelyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos közösségeket erősítik, könnyebbé téve ezzel a gyermeknevelést a hétköznapokban.

Tovább

Meghívó “Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai” című konferenciára

2018.05.25.

Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai című konferenciára 2018. június 8-én, pénteken kerül sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Oktatási Központban. A konferencia ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Tovább

Szorosabb együttműködésre készül a kormány és a főváros

2018.05.22.

A főváros és a kormány közötti szorosabb együttműködési szándékot jelentett be a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a főpolgármester pénteken Budapesten, közösen tartott sajtótájékoztatójukon.

Tovább

Áder: a városoké a kulcsszerep a klímavédelemben

2018.05.14.

A klímavédelemben a kulcsszerep a városokra hárul - jelentette ki Áder János köztársasági elnök hétfőn, miután hivatalában fogadta Tarlós István főpolgármestert és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) tagjait.

Tovább

Agglomerációs várostérségi tanulmányok – könyvbemutató

2018.05.12.

A TÖOSZ és a Homo Oecologicus Alapítvány május 9-én a TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban mutatta be az Agglomerációs várostérségi tanulmányok Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században című kötetet.

Tovább

Előadás a városi zöldterületek fenntartható kezeléséről

2018.05.07.

A Francia Nagykövetség Tudományos és Egyetemi Együttműködési Osztálya és a Budapesti Francia Intézet szervezésében "A városi zöldterületek fenntartható kezelése" címmel kerül sor június 4-én Daniel Boulens, Lyon város zöldterületek fejlesztéséért felelős igazgatója előadására.

Tovább

Európai Örökség címre való pályázati lehetőség a Kulturális Örökség Európai Évében

2018.05.02.

Az Európai Bizottság 2018-ra ismét meghirdeti az Európai Örökség címre vonatkozó pályázatát, melyre a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter terjesztheti fel a 2018-as, előzetes nemzeti szintű pályáztatás során kiválasztott hazai helyszíneket. A helyszínek kiválasztása érdekében a Miniszterelnökség pályázatot ír ki.

Tovább

Önkormányzati műhelymunka norvég tapasztalatok alapján

2018.04.27.

Április 19-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által fenntartott Önkormányzati Koordinációs és Információs Központban dolgozott együtt Balástya, Bácsalmás, Lőrinci, Nádudvar és Réde településvezetése a jobb helyi szintű esélyegyenlőség érdekében, közös norvég tanulmányút során szerzett tapasztalatok alapján.

Tovább

Pályázati Felhívás – Hild János-díj 2018 elnyerésére

2018.04.25.

A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított Hild János-díjra a települési önkormányzatok 2018. május 31-i határidővel nyújthatják be a pályázatokat. A MUT 2018-ban 36. alkalommal adományoz települési Hild-díjat a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.

Tovább

Első európai fórum a városközpontokról

2018.04.23.

2018. június 7-8-án rendezik meg Metzben, Európa szívében 13. alkalommal a Városközpontok Fórumát (Assises du Centre-Ville), ami az első a rendezvény-sorozatban Európában.

Tovább

Idén 25. alkalommal hirdették meg a Virágos Magyarország versenyt

2018.04.19.

Május végéig jelentkezhetnek a települések önkormányzatai az idén 25. alkalommal meghirdetett Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre, amely az ország egyik legnagyobb társadalmi megmozdulása - mondta Guller Zoltán, a versenyt lebonyolító Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Tovább

Önkormányzatok az egyenlőbb esélyekért

2018.04.08.

Huszonkét önkormányzat polgármestere, jegyzője vett részt azon a nemek közötti egyenlőbb esélyekre fókuszáló képzésen, amely az esélyegyenlőség számos aspektusát érintette. A háromszor kétnapos programról kiadvány is készült, ami végigvezeti az olvasót a képzési programon és érdekes interjúkat közöl a résztvevőkkel.

Tovább

Balatoni hajózás: újabb haladék az önkormányzatoknak

2018.04.03.

Újabb haladékot kapnak 2019 január 31-ig a Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos helyi önkormányzatok a tőkeemelési kötelezettségük teljesítésére, ami idén március végén járt volna le - közölte az MTI megkeresésére Kollár József a cég vezérigazgatója.

Tovább

Kihívás lehet hazánknak a német önkormányzatok által kitiltott autók beáramlása

2018.03.29.

A magyar autópiac jövőjét is érintheti a lipcsei szövetségi bíróság döntése, amely szerint a német önkormányzatok kitilthatják az utakról a legszennyezőbb, elsősorban dízelmotoros autókat - hívta fel a figyelmet a Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉMOSZ).

Tovább

EU-s támogatás településeknek ingyenes wifi-hotspotokra

2018.03.24.

Az európai települések az Európai Bizottság által elindított WiFi4EU portálon regisztrálhatják adataikat, ha uniós támogatással ingyenes wifi-hotspotokat (vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokat) szeretnének létesíteni közterületeiken. A regisztrált települések a továbbiakban pályázati felhívások keretében ingyenes WiFi4EU-hotspotok kiépítésére fordítható uniós finanszírozást pályázhatnak meg. Az EU 2020-ig összesen 120 millió eurót nyújt mintegy 8000 településnek.

Tovább

Fogyatékossággal élők próbálhatják ki álommunkájukat országszerte

2018.03.19.

Fogyatékossággal élők próbálhatják ki álommunkájukat a Salva Vita Alapítvány Neked munka, nekem álom! című programsorozatában március 19-étől több napon át az egész országban - közölték a szervezők Budapesten, sajtótájékoztatón. A programba állami és önkormányzati tulajdonban lévő foglalkoztatók is bekapcsolódtak.

Tovább

Testvértelepülési kapcsolatok felmérése

2018.03.13.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) egy naprakész, informatív honlap kialakításával szeretné segíteni a magyarországi települések és megyék testvérkapcsolatainak áttekintését és további építését. A tervezett honlap adatai mindenki számára online elérhetők éa hasznosíthatók lesznek. Kérjük, a következő kérdőív kitöltésével járuljon hozzá projektünk sikerességéhez, hogy minél szélesebb körű, teljesebb adatbázist készíthessünk.

Tovább

Okos falu, okos önkormányzat

2018.03.09.

Nyilvános wifi eléréssel és kamerarendszer kiépítésével csatlakozott Ceglédbercel az okos falu programhoz. Az informatikai és telekommunikációs fejlesztés kiváló lehetőség a közbiztonság javítására, és a helyi vállalkozók népszerűsítésére is. Ceglédbercelnek saját, ingyenesen letölthető applikációja lett, ahol a helyi hírektől kezdve a kulturális programokon át az orvosi ügyeletig sok hasznos információt található meg.

Tovább

Átadták az idei Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjakat

2018.03.06.

A Falufejlesztési Társaság 2018. március 2-án tizedik alkalommal adta át a Kemény Bertalan tiszteletére, emlékének megőrzésére 2008-ban alapított Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjakat és Emléklapokat.

Tovább

Önkormányzatok a klímaváltozás hatásainak kezeléséért

2018.03.03.

Kutatások szerint a klímaváltozás szempontjából hazánk Európa egyik legsérülékenyebb országai közé tartozik. A rendelkezésre álló információ kevés vagy hiányos, a hazai önkormányzatok és döntéshozóik nincsenek kellőképpen informálva a klímaváltozás településüket, vagy akár hétköznapjaikat érintő káros hatásairól. Nemrég sikeresen zárult az a háromszor kétnapos klímastartégiai képzéssorozat, amelyen a téma iránt elhivatott polgármesterek, alpolgármesterek és környezetvédelemmel foglalkozó önkormányzati szakemberek vettek részt.

Tovább

Pályázati felhívás a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére

2018.02.28.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ), valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös pályázati felhívása a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére.

Tovább

Marcou megemlékezés és emlékkötet

2018.01.24.

Kuratóriumunk tagja, Prof. Dr. Balázs István 2017. december 18-án Párizsban, a Sorbonne Egyetem Jogi Karán részt vett néhai Gérard Marcou professzor, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoportjának (GRALE) 2016-ban elhunyt vezetője tiszteletére és emlékére készült tanulmánykötet (Mélange Marcou) megjelenésére tartott ünnepélyen.

Tovább

Jó helyi önkormányzati hazai gyakorlatok gyűjtése és pályáztatása

2018.01.24.

A jó helyi önkormányzati hazai gyakorlatok gyűjtésének és pályáztatásának rendszerét megújító fejlesztési irányok felvázolása

 • Előzmények
 • A kutatás indokolása
 • A kutatás előzményei
 • A kutatás célja
 • A kutatás kiemelt területei
 • A kutatásban tervezett együttműködő partnerek
 • A kutatás várható eredményei
Tovább

Legjobb gyakorlatok a helyi önkormányzatokban

2018.01.24.

Európa Tanács, Strasbourg, 2015 április

A kiadvány az Európa Tanács Szakértői Központja a Helyi Önkormányzati Reformokért és az Európa Tanács szakértőinek - John Jackson, Cezary Trutkowski és Irfhan Mururajani - együttműködésével készült.

Tovább

3. Magyar nyelven a legjobb önkormányzati gyakorlatok terjesztését elősegítő tanulmány

2017.03.24.

Az Alapítvány kuratóriuma áttekintette a Best practice in local government (szerzők: John Jackson, Cezary Trutkowski, Irfhan Mururajani) című tanulmányt és intézkedett ennek magyar nyelvű fordítása elkészítéséről. Terveink szerint a hazai önkormányzatok számára jól hasznosítható Európa tanácsi anyag magyar nyelvű szövege, valamint ahhoz kapcsolódóan további információk rövidesen elérhetővé válnak a honlapunkon.

2. A DHKFA bemutatkozik az Önkormányzatban

2017.03.17.

A TÖOSZ folyóiratának, az Önkormányzatnak a 2017. évi első számában dr. Zongor Gábor, az DHKFA kuratóriumának tagja a kiadvány 40-41. oldalán olvasható írásban mutatta be Demokratikus Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítványt.

A Partnerek rovatban megjelent cikk összefoglalja az Alapítvány múltbeli tevékenységét, célkitűzésit és jelenlegi tevékenységének fő irányait.

Ezek körében, a TÖOSZ-szal történő együttműködés egyik lényeges területére utalva az írás megállapítja: „Az alapítvány nyitott a jó gyakorlatok ügyében 2008 óta folyamatosan működő rendszerhez való csatlakozásra és részvételre a program irányító bizottságában, … nyitott a közigazgatásban dolgozó gyakorlati szakemberek probléma felvetéseire, kezdeményezéseire és aktivitására.”

1. Tanulmányok angol nyelvű megjelentetése az ÚMK-ban

2017.03.10.

A DHFKA együttműködési megállapodást kötött a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetségével, melynek tárgya a Szövetség által kiadott Új Magyar Közigazgatás (ÚMK) című szakfolyóirat 2017. évi számaiban egy-egy írás angol nyelvű megjelentetése. Az ÚMK minden évben négy alkalommal jelenik meg: március, június, szeptember és december hónapokban. A Szövetség az ÚMK Tanulmányok rovatának kínálatát kívánja bővíteni, ezzel is hozzájárulva a magyar közigazgatással kapcsolatos publikációk, kutatások eredményeinek nemzetközi megismerhetőségéhez. A fordítások elkészítését az Alapítvány támogatja.